Amb sage 200cloud La teva empresa es connectivitat

Descobreix el futur de la Gestió Empresarial

 

Connecta amb el futur.   T’encantarà!
s

Et falta temps per dedicar-te als teus objectius?

s

Estàs preocupat per la inversió?

s

Has de millorar diferents àrees de negoci?

s

Pateixes per la seguretat de les teves dades?

s

Vols més clients?

s

Tens la informació dispersa en diferents programes?

s

Et preocupa com aprendre a fer-lo servir?

s

Estàs preocupat per la actualització legal del teu programa?

s

Vols més ingressos?

s

Busques una eina que s’adapti al teu negoci?

s

Necessites una personalització?

s

Necessites millorar la comunicació amb tercers?

Els últims avenços en connectivitat i col·laboració, arriben integrats a sage 200cloud, per que els exprimeixis com mai.

Millora la productivitat de tots els departaments i, per tant, del negoci, i facilita la presa de decisions en englobar en un únic punt les dades de totes les àrees

Disponible en 2 modalitats:  Sage 200cloud Subscripció  (mensual, anual o tri-anual) per minimitzar la inversió inicial, i Sage 200cloud Online para reduir costos de infraestructura i disposar d’accessibilitat il·limitada des de qualsevol punt amb connexió a internet.

SAGE 200cloud, et dona la seguretat d’estar actualitzat a la legalitat vigent, i t‘ajuda a complir amb les teves obligacions comptables, legals i fiscals. Fins i tot amb el SII!

Z

Com totes les dades estan sincronitzades en una sola plataforma, permet tenir un control més eficient i fiable del estat del negoci, així com planificar recursos i necessitats del dia a dia.

SAGE 200cloud, facilita la comunicació amb clients, organismes, entitats bancaries, i facilita la feina dels usuaris amb necessitats en mobilitat

Aquesta plataforma permet personalitzar el que necessitis, i les actualitzacions sempre respectaran aquests canvis.

Perquè necessites SAGE 200cloud?

 

 • Sage 200cloud no és només una solució de gestió integral per a la teva PIME, és un programari estàndard, modular i adaptable a les necessitats de gestió del teu negoci actual, però, sempre, amb la vista posada en creixements futurs.

 

 • Fàcil d’utilitzar, destaca per la seva ràpida posada en marxa, de manera que et serà molt fàcil treballar amb les funcionalitats tradicionals d’una solució integral com Comptabilitat i Finances, Compres, Vendes, Magatzem i Fabricació. A més, si vols completar la teva solució, pots triar entre una sèrie de mòduls de gestió avançada en Gestió de Clients, Atenció al Client i Màrqueting, Gestió de Projectes, TPV, Tresoreria i molt més.

 

 • I, si vols tenir una solució única per a la teva PIME, Sage 200Cloud incorpora funcionalitats d’alta productivitat com la integració amb MS-Office, eines de col·laboració via API, catàleg en línia, gestió multimèdia de catàlegs de productes, presa de comandes en mobilitat o gestió de clients, entre d’altres.

 

 • Tot això amb un manteniment mínim i sense necessitat de coneixements de programació. Podràs personalitzar tu mateix la solució, adaptant el disseny de la base de dades, les pantalles de l’aplicació, els informes, o la creació de nous processos de treball.

 

 • Sabem que passes moltes hores treballant amb les nostres solucions. Sage 200cloud t’aportarà tot el confort visual i una imatge completament moderna adaptada als últims criteris de usabilitat. Tindràs la millor experiència d’usuari, treballant en un entorn senzill, intuïtiu amigable i personalitzable.

 

Mòduls disponibles per Sage 200cloud

Sage 200cloud es una solució modular. Què significa això per tu? Doncs que a part dels productes principals per la teva activitat habitual com a empresari (gestió comptable i financera, gestió de compres, vendes i magatzem…) pots escollir com completar la teva solució entre un ampli port-foli de productes que et faran més eficient i més fort.

Creix ràpid i amb intel·ligència gracies a la flexibilitat i capacitat de connexió de sage 200cloud.

Gestió Comercial.

compres

Completa gestió del circuit de compres, des de les propostes de compra, passant per l’oferta, comanda, albarà i factura.

 • Gestió de Proveïdors amb tarifes de compra i condicions comercials pactades. Personalització de la seva informació mitjançant la inclusió de camps addicionals.
 • Centre d’informació del proveïdor amb tota la seva informació de compres, comandes anteriors, preus, factures, documents, etc.
 • Històric de compres i gestió de costos (últim cost, preu mitjà d’estoc i preu mitjà de compra).
 • Proposta de compra automàtica.
 • Recepció automàtica de les factures rebudes en format electrònic.
 • Comptabilització automàtica de factures de compra amb generació de previsions de pagament.
 • Llistes avançats i estadístiques en format gràfic.
 • Quadre de comandaments amb indicadors de l’àrea

vendes

Completa gestió del circuit de venda, des de les ofertes o pressupostos, passant per la comanda, albarà i factura.

 • Gestió de múltiples tarifes de preus i descomptes entre dates i / o per quantitats de producte. Condicions pactades, ofertes, regals, etc.
 • Àgil entrada manual de documents i processos de conversió de document. Còpia de documents.
 • Emissió de factures manual o massiva amb filtres i condicions, amb diversos formats d’impressió segons client.
 • Emissió de factura electrònica format Facturae 3.2 o XML-UBL amb signat electrònic amb el seu propi certificat.
 • Abonaments i Factures rectificatives
 • Càlcul i gestió de les comissions, liquidació i comptabilització
 • Completes estadístiques de venda configurables, per client, delegació, comercial, etc …
 • Quadre de Comandaments amb indicadors principals de l’àrea

Contractes

Gestió de Contractes, o conjunt de conceptes a facturar periòdicament als clients, amb lliure definició de preus, periodicitat i dates d’inici i final.

 • Permet revisions de contractes i control d’estats: ofert, acceptat, rebutjat o finalitzat
 • Processos de renovació, recàlcul de preus, duplicar contractes
 • Permet generar ofertes, comandes o directament albarans per a la seva facturació.
 • Facturació segons periodicitat o per fites definides segons dates i percentatges o segons lectura inicial o final de comptador.
 • Permet definir els informes d’assistència a generar automàticament per a realitzar el servei corresponent al contracte. La gestió dels parts es realitza des del mòdul de Postvenda.
 • Els conceptes diaris definits en el contracte poden ser també productes materials. D’aquesta manera es permet configurar contractes de lliurament periòdic de materials o “Comandes Programats”
 • És possible definir també contractes de Proveïdor

expedients

Control i gestió de les tasques a realitzar per a la consecució d’un treball per a un client, amb assignació d’empleats responsables de cada tasca i programació temporal de les mateixes en l’agenda dels empleats.

 • Permet definir tipus d’expedients tipificats, tipus de tasques i activitats
 • Assignació d’empleats a les diverses tasques i activitats.
 • Imputar hores i despeses en cada tasca o activitat
 • Permet facturar als clients les imputacions facturables
 • Visor de tasques per diagrama de Gantt

magatzems

 • Multi-magatzem, desglossament per talles i colors, tipus d’unitats
 • Control per partides de compra, números de sèrie. Traçabilitat total Compra-Fabricació-Venda-Reparació
 • Entrada manual de moviments de magatzem com Entrades, Sortides i Traspassos
 • Valoració segons Preu mig, FIFO o FEFO
 • Informes de control de trencaments d’estoc, estocs mínims i màxims, punt de comanda, lot de compra, etc.
 • Gestió d’Inventaris per recompte físic, moviments de regularització.
 • Permet estoc negatiu o no segons parametrització
 • Inclou el Centre d’Informació del Article i del Magatzem.

sistema EDI

    Permet integrar l’aplicació amb els clients que utilitzen el sistema EDI de transmissió de fitxers.

 • S’integra amb els missatges EDI corresponents a Comandes (Orders), Albarans (DESADV) i Factures (Invoices), mitjançant fitxers en format XML.
 • Requereix, a més, contractar una aplicació o servei EDI addicional de tercers (Estació EDI), per fer de pont entre l’aplicació i el sistema EDIFACT
Gestió de les àrees Comptable, Financera.

Comptabilitat

Completa gestió de la comptabilitat que et permet complir les seves obligacions comptables a més de disposar de la informació necessària per al control de la situació de l’empresa.

 • Potent entrada manual de seients, consultes, modificacions, etc.

 • Entrada ràpida, específica per Factures de despeses i ingressos

 • Lliure disseny de formats d’entrada d’assentaments i plantilles amb farcit de camps automàtic

 • assentaments diaris

 • Balanços i informes amb dissenys adaptables per l’usuari mitjançant guies.

 • Diaris, Fitxes de major per compte i per NIF, Llibres de factures emeses i rebudes

 • Permet seleccionar les empreses per obtenir una visió consolidada de balanços, fitxes, etc.

 • Tancaments i obertures automàtics i repetibles. Bloqueig / Desbloqueig manual de períodes.

 • Seients de Regularització d’existències

 • Control de saldos vius de comptes de tercers

 • Definició i seguiment de pressupostos mensuals per comptes o grups de comptes

Actius Fixos

Gestió dels elements immobilitzats i els seus processos d’adquisició, amortitzacions, baixes, addicions i provisions, integrats directament tant amb la Comptabilitat financera com l’analítica.

 • Assistent per a l’alta manual dels elements
 • Integrat amb el mòdul de Compres
 • Diversos tipus de plans d’amortització: real, fiscal, …
 • Immobilitzat material, immaterial i en curs
 • Control d’ubicació dels elements, canvis d’ubicacions,
 • Càlcul de l’adquisició per leasing, pagaments de quotes
 • Simulació d’amortització anual detallada per element o totalitzada per centres, delegacions, tipus, etc

Dipòsit de Comptes

Presentació de llibres i comptes anuals i memòries al registre, tant en suport magnètic com de forma telemàtica.

 • Memòries i informes en format Word mitjançant edició manual o mitjançant assistent que permet compondre automàticament els paràgrafs de la memòria en funció de condicions de paràmetres comptables i d’empresa.
 • Generació dels diversos balanços i informes a partir de les dades comptables. També permet importar els saldos comptables per generar els informes

impresos Oficials

Presentació telemàtica dels models oficials de declaracions de l’IVA i IRPF, mensuals, trimestrals i anuals, tant de territori comú com de les comunitats forals Basques i Canàries.

 • Opció integrada per a la creació i presentació de tots els models (territori comú, Biscaia, Guipúscoa, Araba i Canàries)
 • Models i liquidacions periòdiques de l’IVA / IGIC, retencions del treball i arrendaments, operacions intracomunitàries, pagaments IRPF, pagaments a compte, Model anual 347, circulars, Intrastat, Societats

Societats

Integrant-se amb el mòdul anterior, permet el càlcul i la presentació del model 200 de l’Impost de Societats així com els pagaments a compte, model 202

 • Adaptat als diferents tipus de societats
 • Pantalla única des d’on informar totes les dades necessàries, com Socis i participades, Ajustos, Bases negatives, Bonificacions, Deduccions, Fusions i adquisicions, etc.

cartera

Completa gestió dels efectes de cobraments i pagaments generats des dels mòduls de comptabilitat, Vendes i Compres.

 • Previsions de Cobraments i Pagaments i impagats
 • Remeses bancàries al cobrament o al descompte i relacions de pagaments a proveïdors
 • Creació dels fitxers de normes bancàries segons els nous formats SEPA Core o B2B o els antics CSB / AEB 19, 32, 58, 34 i 68.
 • Gestió de mandats dels clients
 • Control de riscos per client i banc, cancel·lació de risc
 • Comptabilització directa de totes les accions realitzades a la Cartera

Conciliació bancària

Punteig manual i automàtic dels moviments comptables del banc amb l’extracte bancari integrat a partir del fitxer de norma 43.

 • Creació de regles de punteig automàtic, segons imports, dates, conceptes utilitzats, comentaris, etc.
 • Processos automàtics i programats d’integració de l’extracte i de punteig automàtic.
 • Comptabilització directa de moviments de l’extracte no conciliats
 • Informes de Saldo Teòric i d’Auditoria


Posició de tresoreria

Càlcul i presentació en visió temporal de l’evolució prevista del saldo de les diverses entitats financeres, en els propers dies / setmanes / mesos.

 • Càlcul de la previsió a partir del saldo Comptable o del saldo Teòric
 • Tenint en compte les previsions de cobraments i pagaments, a més de:
  Pressupost de despeses i ingressos periòdics
  Albarans de venda i de compra pendents de factura
  Comandes de venda i de compra pendents de servir / rebre
  Contractes / Serveis de facturació periòdica
 • Àgil canvi de la visó per dies, setmanes o mesos, per banc i per empresa, amb detall de cobraments i pagaments o només saldo, etc.
 • Ajuda a la comptabilització des del pressupost de despeses i ingressos


Analítica

Lliure definició de l’estructura de costos de l’empresa, amb fins a 9 conceptes analítics combinables entre si, per a l’obtenció de Comptes d’explotació i desviacions pressupostàries per Centres de Cost i consolidats.

 • Tractament de conceptes analítics estàndard com Canals, Delegacions, Departaments, Seccions, Projectes i Comptes
 • Assignació de conceptes analítics per comptes
 • Permet afegir nous conceptes analítics, com poden ser: Famílies de productes, Tipus de clients, Capítols de projectes, Partides, …
 • Lliure definició de la piràmide analítica, fins a 9 nivells.
 • Desglossament manual a la comptabilització
 • Creació de guies de repartiment percentuals per centre de cost, amb tir automàtic de diversos nivells
 • Entrada de pressupostos per centres de cost i nivells de la piràmide
 • Comptes d’explotació i desviacions consolidada i detallada per cada nivell


Babel comptable

Opcions per a la importació i exportació automàtica de la informació comptable, entre instal·lacions d’aplicacions de Sage, a saber: ContaPlus, Logic Class, Sage Murano, Sage Despatxos i Eurowin.
Dissenyat inicialment per integrar la comptabilitat entre els clients i els seus assessors, a través de la plataforma SPA (web de Sage de serveis per al Professional). Permet no obstant això l’intercanvi comptable directe entre instal·lacions de Sage.

Producció

Producció bàsic / Escandalls

El mòdul de Producció bàsic permet definir els escandalls de composició dels productes que inclouen els materials necessaris per a la seva fabricació, així com les operacions (full de ruta) a realitzar. En base a aquests escandalls permet crear les Ordres de Fabricació i sobre aquestes generar el rebaix d’estocs dels materials i les imputacions d’hores realitzades pels operaris.

 • Definició de centres de treball, operaris i màquines. Complet sistema de calendaris de treball per centre i operari.
 • Pla mestre de fabricació i de compra.
 • Càlcul de necessitats de fabricació segons pla mestre o comandes / estoc.
 • Càlcul de les necessitats de compra.
 • Imputació de materials i hores d’operaris.
 • Minves i residus de fabricació.

producció Avançada

La Producció avançada s’afegeix al mòdul anterior la capacitat de generar les Ordres de Fabricació desglossant per Ordres de Treball segons les diferents Operacions definides en l’escandall (full de ruta) del producte. També permet gestionar operacions amb proveïdors externs.

Altres característiques de la Producció avançada són:

 • Operacions externes amb lliurament de materials.
 • Imputacions de materials i operaris per cada Ordre de Treball (OT).
 • Captura de dades de planta, configurable.
 • Costos teòrics i reals. Desviacions per OT i OF.

Planning Dinàmic (ja inclòs en la Producció avançada)

 • Planificació a capacitat finita de les càrregues de treball per centre, temps de finalització de cada operació i ordre de fabricació.
 • Prioritats de fabricació, recàlcul de planning.
 • Centres de treball (empleats, màquines) sobrecarregats.
 • Rutes alternatives.
 • Dates previstes de finalització de cada operació.
 • Diagrames de GANTT, informes.
Projectes

Projectes Planificació

Control i seguiment de la planificació temporal dels projectes a partir de la definició del conjunt de tasques i subtasques que el componen, la durada de cadascuna d’elles i els recursos materials i humans a elles assignats.

La visualització del planning del projecte la podrem realitzar mitjançant el Diagrama de Gantt o el Diagrama de Pert.

Es realitzaran les imputacions de temps d’empleats, màquines, materials, despeses generals, etc. amb el que controlarem exhaustivament l’evolució dels costos i els temps d’un projecte, tenint la visibilitat i les eines necessàries per poder prendre les oportunes mesures correctores, en el cas de desviacions importants.

Per a aquelles tasques del projecte que s’executin en proveïdors externs, es permet generar les ofertes o comandes directament des del projecte quedant d’aquesta manera els seus costos directament imputats al projecte.

Permet facturar al client les imputacions realitzades al projecte, així com realitzar la comptabilització analítica del mateix.

 • Permet definir Tipus de Projectes, per a estructures repetitives
 • Revisions dels projectes
 • Còpia total o parcial d’altres projectes

Projectes Pressupostació

Aquest mòdul de gestió de Projectes està més orientat a la confecció de pressupostos detallats per capítols, subcapítols i partides i al seguiment de la seva facturació al client.

Les unitats de les Partides del pressupost es poden definir directament o mitjançant Mesuraments sobre les quals aplicats els càlculs corresponents ens donen les quantitats finals de cada partida.

La facturació al client es pot realitzar segons les Certificacions realitzades segons la part de projecte ja realitzada.

Hi ha un permanent control entre les unitats i imports pressupostats, els reals, els certificats i els facturats al client, per tenir la visió de les desviacions produïdes en el curs del projecte i al finalitzar el mateix.

 • Importació de pressupostos en format estàndard BC3
 • Creació de certificacions a origen per percentatge d’avanç del projecte o segons mesuraments certificat.
Anàlisi Business Inteligence

Business Intelligence

En l’actualitat, moltes empreses tenen dificultats a l’hora d’intentar accedir a la informació que emmagatzemen en les seves solucions de gestió empresarial de forma ràpida i pràctica. Amb la solució de Business Intelligence obtindràs informació en temps real i impulsa la col·laboració i el rendiment operatiu.

Els usuaris poden accedir a les dades empresarials i analitzar, sense cap ajuda, el que contribueix a millorar la visibilitat del negoci, accelerar la notificació de canvis importants i reduir el temps en la presa de decisions en un 20% de mitjana.

 • Disposa de més de 100 anàlisi predefinits amb informació corresponent de les diverses àrees de l’empresa.
 • Cerca multidimensional
 • Cerca detallada i resumida de dades transaccionals
 • Filtrat i agrupació
 • Ordenació i classificació
 • Consultes i fórmules. anàlisi geoespacial
 • Creació de panells de control i KPI
 • Informes financers i consolidació
 • Interfície d’usuari web intuïtiva
 • Exportació a HTML, Excel i PDF
 • Funciona en dispositius mòbils
Gestió Laboral

Sage 200cloud Laboral

Sage 200cloud Laboral és un conjunt de solucions de gestió de persones (HCM) específicament dissenyades per a la gestió laboral i de Recursos Humans de qualsevol empresa d’entre 20 i 2.000 empleats, a part del sector o activitat de negoci.

 • Gestió de processos de nòmines i assegurances socials – Sage 200cloud Laboral cobreix tota la gestió del cicle de càlcul de les nòmines dels empleats, el seu pagament i les seves corresponents obligacions legals (Assegurances Socials, IRPF, Contractes de treball …). Tots els processos administratius relacionats amb les nòmines estan integrats, el que evita duplicitats i facilita el càlcul de costos salarials.
 • Processos assistits– Menús, manteniments i processos guiats pensats per a l’usuari de Recursos Humans.
 • Gestió d’incidències i absències – Inclou moltes possibilitats d’introduir imports variables, incapacitat temporal i absentismes, gestió d’endarreriments, càlcul de pagues i bestretes, entre d’altres.
 • Traçabilitat, Informes, i anàlisi-Permet desglossar els càlculs de nòmina,% IRPF, pagues, endarreriments, etc. i saber el perquè de cada càlcul, gràcies a les seves eines d’analítica i la seva àmplia opció d’informes.
 • Gestió de recursos humans – Mòdul de gestió laboral que permet que el departament de recursos humans disposi d’una eina de seguiment, anàlisi i informació de tots els empleats, facilitant la seva gestió i les tasques de formació i desenvolupament professional.
 • Sage 200cloud Portal de l’Empleat – Una solució 100% web que permet realitzar una gestió i comunicació laboral més oberta, propera i transparent entre empleat, mànagers i empresa. Ofereix un accés àgil i personalitzat a la informació laboral als treballadors i gràcies a les funcions autoservei, redueix la càrrega burocràtica i augmenta la productivitat dels departaments de RRHH.
Gestió Documental

Gestió documental

Arxiu de documents en el format original, o convertits a PDF, enllaçats amb entitats de la solució de gestió integral, com: Clients, Proveïdors, Articles, Comandes, Ordres de fabricació, Projectes, etc.

 • Cerca de documents per continguts, per entitat, etc.
 • Arxiu automàtic de tots els documents generats des de la instal·lació, siguin de la solució de gestió integral o de les eines ofimàtiques (Word, Excel, …)
 • Arxiu automàtic de les factures digitalitzades des iEscan.
 • Visor dels documents relacionats d’una entitat des dels Centres d’Informació (del client, article, proveïdor, documents, etc.)
Comerç electrònic

eCommerce

Integració amb botiga virtual eCommerce pròpia, per a l’accés tant del personal comercial propi de la companyia o representants, com dels clients registrats.

Destaca per la seva facilitat d’ús i la seva gran capacitat d’adaptació:

 • Selecció de productes a comprar des de catàleg.
 • Consulta de l’estat de comandes anteriors.
 • Registre de nous clients.
 • Pagament d’operacions mitjançant passarel·la de pagaments.
 • Descàrrega periòdica de comandes.
 • (No disponible en versió en línia Online)
Mobilitat
 • Sage Catàleg (pels comercials)
 • Gestió prevenda i autovenda
 • Gestió de magatzems multiubicació amb pda
 • APPs per Android i iOs. Consulta el nostre catàleg.
Connectivitat amb l'entorn.

connectivitat

Un dels seus pilars diferencials. Sage 200cloud va molt més enllà d’una plataforma oberta. És una plataforma connectada, una plataforma Connect.

Està dissenyada i preparada per crear un ecosistema de solucions connectades amb Sage 200Ccloud de forma totalment segura i escalable. La seva plataforma API permet ampliar el ventall de solucions integrant aplicacions de tercers validades per Sage, per oferir solucions específiques als nostres clients. Així s’obre l’opció a què, si és el teu cas, puguis desenvolupar les teves pròpies Apps per ampliar les prestacions de Sage 200cloud.

Exportació de dades

Sage 200cloud incorpora una potent plataforma d’exportació de dades que facilita l’intercanvi d’informació entre Sage 200cloud i altres solucions de Sage o altres fabricants. A més, el gestor d’importacions permet:

 • Importació de dades des de formats lliures en ASCII, Excel o base de dades MS-Access. Exportació de dades en format ascii
 • Permet configurar guies de importació o exportació per adaptar-se a qualsevol format d’entrada
 • Importació de dades amb control de formats de camps vàlids i de la lògica de negoci
 • Importació i exportació de taules de Comptabilitat, Gestió Comercial i Laboral

comunicacions XML

 • Sistema lliure d’importació i exportació de dades en formats XML configurables.
 • Permet dissenyar estructures XML i assignar el mapeig de camps entre taules de Sage 200cloud i tags de l’XML.
 • Sistema de safates d’entrada i sortida de fitxers a importar o exportar.

accés extern

Aquest mòdul permet executar processos de Sage 200cloud directament des d’aplicacions externes
L’execució d’aquests processos és en mode silenciós, és a dir sense aixecar cap finestra o pantalla de l’aplicació

Alta productivitat
Funcionalitats avançades destinades a un ràpid retorn de la inversió

 

 • Quadres de comandament totalment adaptables a les teves necessitats a l’iniciar la teva Sage 200cloud
 • Creació lliure de nous camps d’usuari
 • Search. Un potent cercador d’informació de qualsevol entitat de Sage 200cloud
 • Alertes per Workflow. Creació d’alertes en punts estratègics de les teves circuits empresarials
 • Pantalles maximitzades. La possibilitat d’utilitzar pantalles d’activitat fora del marc del menú
 • Accions per entitat. Afegeix avisos, cerques a Internet o altres menús des d’un client, article, etc
 • Integració amb Google Maps i Exportació a Excel avançada
 • Instal·lació en infraestructures amb clústers
 • Regles d’usabilitat en llistes d’entitats. Defineix quins registres vols destacar complint regles que tu mateix defineixes
 • LiveUpdate, o sempre actualitzat
 • seguretat avançada
 • Totalment adaptat per al seu ús amb SQL de 64 bits

Vols que tinguem una sessió de valoració?

6 + 5 =

Horari d’atenció comercial:

dilluns a divendres de 8h.-15h.

972 642779